Active Directory Sync

 

Active Directory Sync

Microsoft Dizin Hizmetleri (Directory Service), domain içerisindeki fiziksel ve mantıksal nesnelerle ilgili bilgileri tutan, bu bilgileri organize eden, bu bilgilerin merkezi yönetimini yapan ve bu bilgilere ulaşmak istediğinizde size ulaşmak istediğiniz bilgilerin adresini veren servistir. Microsoft’un Dizin Hizmetlerine “Active Directory” adı verilmektedir. Nesne olarak kastedilen şey bir kullanıcı, bir grup, bir printer ya da bir yazılım uygulaması olabilir. Her nesne kendisini tanımlayan niteliklere sahiptir.

Active Directory sayesinde, kaynakların ve kullanıcıların bulunduğu konum ve aradaki mesafe önemli olmaksızın tek noktadan merkezi olarak yönetim yapılabilir. Kullanıcı, kaynak veya bilgisayar isterse dünyanın öbür ucunda olsun, Active Directory sayesinde, Active Directory üzerinden bu kaynakları ve bilgisayarları merkezi olarak yönetebiliriz.