Conditions of Use

 

SERVİS HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ ve Gizlilik Politikası

1. TARAFLAR:
Hizmeti veren “MEDİNA BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.” bundan böyle MEDİNA BİLİŞİM,
Hizmeti alan   “_______________________________________________” bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır.
Bu sözleşme, Medina Bilişim’ in müşteriye Hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır.
Müşteri ve Medina Bilişim, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

2. TEBLİGAT ADRESLERİ:
2.1. Hizmeti verenin:
Unvanı : MEDİNA BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Tebligat Adresi :  Balmumcu Mah. Mustafa İzzet Efendi Sokak Mediko-1 Sitesi A8 Blok No: 3L D7 Ortaköy / Beşiktaş 34347 İstanbul
2.2. Hizmeti alanın:
Unvanı :              _________________________________________________________________________________________
Tebligat Adresi :   _________________________________________________________________________________________                                        _________________________________________________________________________________________

3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ Sözleşme, Müşteri’nin Medina Bilişim’ e yapacağı başvuru ve kabulünün ardından sözleşmenin imzalanması ve Medina Bilişim’ in Müşteri’ nin talep ettiği hizmetleri açması ile yürürlüğe girer.

4. Hizmet bitim tarihinden 15 gün önce aksi bildirilmediği takdirde sözleşme süresi otomatik olarak yenilenecektir.

5. SÖZLEŞMEYE KONU OLAN HİZMETLER Müşterinin Medina Bilişim’ den aldığı hizmetler Ek-1’de hizmet başlangıç – bitiş dönemleri ve bedelleriyle birlikte belirtilmiştir.

6. SORUMLULUKLAR
6.1. MEDİNA BİLİŞİM, müşterinin başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin peşin ödenmesini takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

6.2. MEDİNA BİLİŞİM, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, müşterinin bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir. Müşteri kayıt esnasında ve/veya daha sonra Medina Bilişim ‘e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Medina Bilişim’ e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Medina Bilişim ‘e hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

6.3. MEDİNA BİLİŞİM, yapılan sözleşmede belirtilen işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

6.4. MEDİNA BİLİŞİM, müşteri hizmetlerinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Ancak, MEDİNA BİLİŞİM bünye dışından, dış ortamlardan oluşabilecek teknik sıkıntılardan sorumlu değildir. Bu durumda MEDİNA BİLİŞİM oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz. Bununla beraber, MEDİNA BİLİŞİM, Hosting servislerinin müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti eder. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında Medina Bilişim’ in sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir. Bunun dışında Müşteri’nin hiç bir ad ve nam altında tazminat ve sair talep hakkı yoktur.

6.5. MEDİNA BİLİŞİM tüm sistemlerinde otomatik yedekleme sistemi kullanmaktadır, özel ve farklı bir yedekleme talebi ayrıca değerlendirilerek ücretlendirilir, söz konusu tüm sistemlerde VPS-VDS sanal sunucular her gece saat 23:00-24:00 arası yedeklenir ve bu yedekleme geriye yönelik 7 gün için tutulur. Müşterinin talebi doğrultusunda bu yedekten geri dönüş sağlanabilir. Söz konusu geri yükleme mesai saatleri dahilinde müşteri hizmetinin boyutu ile orantılı olarak 3 ila 6 saat arasında gerçekleştirilebilmektedir.

6.6. SOSYAL ve ÇEVRESEL SORUMLULUK, ETİK KURALLAR
6.6.1. MEDİNA BİLİŞİM, yürürlükte bulunan çevre mevzuatına uygun hareket edecektir.
6.6.2. MEDİNA BİLİŞİM, MÜŞTERİ’ ye ait Etik Kuralları web sitesinden okuyup kabul ettiğini onaylamıştır.

6.7. MEDİNA BİLİŞİM sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri’ye aittir. MEDİNA BİLİŞİM yükümlü değildir.

6.8. MEDİNA BİLİŞİM, Müşteri’nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan, fikri sınai haklara ilişkin ve sair, maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri’ye aittir.

6.9. MEDİNA BİLİŞİM sunucularında bulunan müşterilerinin de güvenliği söz konusunda olduğunda, internet üzerinden olabilecek zararları engelleyebilmek için FTP’ lerini kapatma hakkına sahiptir. Admin (yönetici) paneli olmayan siteleri barındırmama hakkını saklı tutar.

6.10. MEDİNA BİLİŞİM, Müşterinin Hosting sözleşmesini fesih etmesini takiben 24-48 saat içerisinde hizmet ile ilgili bilgileri dijital ortamda teslim eder. Müşteri bu talebini sözleşme bitmese de bildirmesi halinde belirtilen süre içinde hizmet bilgileri müşteriye teslim edilir.

6.11. MEDİNA BİLİŞİM, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Kumsaati her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını müşterinin hizmet süresinin bitiminden 15 gün önce bildirme hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Söz konusu fiyat değişiklikleri sadece yılın başında ve US Dolar bazında olan Kur farklarından olabilecek değişikliklerde devreye alınmakta ve Müşterilere yansıtılmaktadır. Müşterinin Medina Bilişim servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

6.12. MEDİNA BİLİŞİM, müşteriye kesilen faturanın tahsilatının gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu durumda müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

6.13. MEDİNA BİLİŞİM, müşteriye 15 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Medina Bilişim ‘e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir. Müşterinin bu sözleşmede veya Medina Bilişim Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Medina Bilişim, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

6.14. MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “Medina Bilişim Hosting Servisleri Kullanım Şartlarını” kabul etmiştir.

6.15. MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi kabul ederek, ilgili ücretlerin kayıt esnasında bildirdiği fatura bilgileri üzerinden fatura edilerek tahsil edilmesine izin vermiştir. Müşterinin servisleri, her kullanım döneminin sonunda aksi 15 gün önceden MÜŞTERİ tarafından bildirilmediği takdirde otomatik olarak yenilenerek (ayrıca müşteri onayı alınmadan), ilgili servis ücretleri fatura edilecektir.

6.16. MÜŞTERİ, Medina Bilişim Hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) fatura gönderiminden itibaren 7 gün içinde ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

6.17. Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Medina Bilişim ‘e tahsilat için bildirdiği fatura bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, fatura bilgilerinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Medina Bilişim ‘e iletecektir.

6.18. Alan adlarının takipleri MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilir.

6.19. MÜŞTERİ sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile Kumsaati ‘ne yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) ya da müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Medina Bilişim, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Medina Bilişim ‘e karşı kalan borçları, sonlanma tarihinde tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Medina Bilişim’ de bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

6.20. MÜŞTERİ, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden MEDİNA BİLİŞİM’ in onayı olmadan devredebilir. Ancak bu değişikliği ve Cari bilgileri ile birlikte firma ve iletişim bilgilerini Medina Bilişim’ e bildirmek zorundadır. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Medina Bilişim hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.21. MÜŞTERİ, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dokümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, MEDİNA BİLİŞİM taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri’dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda MEDİNA BİLİŞİM anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.

6.22. MÜŞTERİ verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu takdirde MEDİNA BİLİŞİM sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri’ye aittir. MEDİNA BİLİŞİM, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

6.23. Internet, bir medya ortamı olduğundan, MÜŞTERİ, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi takdirde doğabilecek sorunlardan, MEDİNA BİLİŞİM yükümlü değildir.

6.24. MÜŞTERİ, MEDİNA BİLİŞİM sunucularını kullanarak 3. şahıslara ücretsiz hizmetler (e-mail, sayaç, form, top-site, anket vb. programlar) veremez ve verilen servisleri kötüye kullanamaz. MEDİNA BİLİŞİM, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

6.25. MÜŞTERİ kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz.

6.26. MÜŞTERİ kesinlikle MEDİNA BİLİŞİM sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde MEDİNA BİLİŞİM sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme ya da sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, Email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. MEDİNA BİLİŞİM bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir.

6.27. MÜŞTERİ kesinlikle MEDİNA BİLİŞİM sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), MEDİNA BİLİŞİM’ in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda MEDİNA BİLİŞİM müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi takdirde MEDİNA BİLİŞİM sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

6.28. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.

7. İşbu sözleşme 7 Madde ve Ek-1 formundan ibarettir, birbirlerinin ayrılamaz parçalarıdır. Müşterinin başvuru esnasında onaylayıp imzaladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, çevrimiçi kayıt veya herhangi bir yolla MEDİNA BİLİŞİM hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır.

Sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiş olup damga vergisi MEDİNA BİLİŞİM tarafından ödenecektir.

MEDİNA BİLİŞİM
MEDİNA BİLİŞİM SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
Balmumcu Mah. Mustafa İzzet Efendi Sokak
Mediko-1 Sitesi A8 Blok No: 3L D7
Ortaköy / Beşiktaş 34347 İstanbul     

Kaşe / İmza

  MÜŞTERİ

 

 

 

Kaşe / İmza

===================================================

[EK-1]
Bu bölümde yer alan bilgiler ve sözleşme birbirlerinin ayrılamaz parçalarıdır.

Hizmet Başlangıç Dönemi:      __.__.____
Hizmet Bitiş Dönemi:               __.__.____

Web Hosting:  Müşteriye ait içeriklerin yayınlanabilmesi için hazırlanmış olan bir barındırma hizmetidir.

DNS: Her bir DNS hizmeti, tescil ettirilerek alınmış olan bir adet alan adının internet ortamındaki kayıtlarını tutmak için verilen hizmettir.

Verilen Hizmetler

Hizmet Tipi Adet Süre Fiyat Toplam
  1 Yıllık    
Yıllık Hizmet Bedeli:  
         
  1 Aylık    
  1 Aylık    
Aylık Aylık Hizmet Bedeli:  

 

 

 

 

 

 

Aylık Hizmetler 12 Ay Peşin ödeme ile tek faturada indirimli olarak sunulmaktadır. (12 Ay yerine 10 Ay olarak Peşin Ödeme şeklinde sözleşme başlangıcında tahsil edilir.)

  

MEDİNA BİLİŞİM
MEDİNA BİLİŞİM SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
Balmumcu Mah. Mustafa İzzet Efendi Sokak
Mediko-1 Sitesi A8 Blok No: 3L D7
Ortaköy / Beşiktaş 34347 İstanbulAd

Kaşe / İmza

  MÜŞTERİ

 

Kaşe / İmza